Thursday, January 13, 2011

PB Sreenivas - Sanskrit Devotionals

నేను సేకరించిన lord  shiva  భక్తీ పాటలు 500 లను ఒక డీవీడీ లో వేసికొని మీరు వినవచ్చును లేదా భక్తులకు గాని లేదా శివాలయం లో గాని ప్లే చేయటానికి గాని ఇవ్వవచ్చును ...total 500 songs are made as zipped files each zipped file contains 20 songs total zipped  files are 24...
the details of songs are shown here in the photos...now u can download them....with this link

https://drive.google.com/folderview?id=0B-8fCMz3zodeNWUya1M2M3FGYnc&usp=sharing

PB Sreenivas - Sanskrit Devotionals

http://www.mediafire.com/?sharekey=26e48914900300dd8c9e7c56ba37815ffc3ab4437b1b7b2f
01 PBSreenivos - SriHayagrivaadiStothram
02 PBSreenivos - SriPandurangaAshtakam
03 PBSreenivos - SriKrishnaAshtakam
04 PBSreenivos - SriVenkatesaStothram
05 PBSreenivos - SriLakshmiNarasimahKaravalamabam
06 PBSreenivos - SreeNavagrahaStothram
07 PBSreenivos - SriMahalakshmiAshtakam
08 PBSreenivos - SriAnjaneyaAshtakam
09 PBSreenivos - SriRanganathaAshtakam
10 PBSreenivos - SreeRamaMangalaAshtakam
11 PBSreenivos/SJanaki - SriRaghavendraSuprabhatam
12 PBSreenivos - SriHanumanChalisa
PB Sreenivas - Strotrams
Sri venkateswara Stothram.mp3
Sri Ranganatha Stothram.mp3
Sri Rama mangala sasanam.mp3
Sri Panduranga Astakam.mp3
Sri Lakshmi narasimha karavalambam.mp3
Sri Krishna Astakam.mp3
Sri Hayagreevaadi Stothram.mp3
Sei Anjaneya Astakam.mp3
Navagraha stothrams.mp3
Mahalakshmi Astakam.mp3
http://www.4shared.com/dir/t9OUzvUv/PB_Sreenivas_-_Strotrams.html
http://www.4shared.com/dir/SolxKpe4/STOTRAMS-P_B_Shrinivas.html
Sri Sharada Bhujanga Sthothram.mp3 13,288 KB
Ambastakam.mp3 6,129 KB
Ganesha Bhujanga Sthotram.mp3 3,240 KB
Gangastakam.mp3 10,617 KB
Mukundamala by P B Srinivas.mp3 39,862 KB
P B Sreenivas - SriRangaNathaAshtakam.mp3 5,735 KB
Sharavana Bhava Sthotram.mp3 6,017 KB
Shiva Tandavam.mp3 41,204 KB
Shivapanchakshara.mp3 6,503 KB
Sivathandavam - P B Srinivas 01.mp3 50,018 KB
Sivathandavam - P B Srinivas 02.mp3 51,941 KB
Sri Hanumadashtakam - PBS (1).mp3 5,277 KB
Sri Hayagrivaadi Sthothram - PBS (2).mp3 3,298 KB
Sri Krishnashtakam - P B Srinivas.mp3 2,959 KB
Sri Lakshmi Narasimha Karaavalambamsthothram - P B Shrinivas.mp3 5,672 KB
Sri Mahalakshmi Ashtakam - P B Sreenivas.mp3 3,758 KB
Sri MahaLakshmi Ashtottara Shatha Naama Sthothram - PBS.mp3 12,212 KB
Sri NavagrahaStothram - P B Sreenivas.mp3 5,352 KB
Sri Panduranga Ashtakam - P B Sreenivas.mp3 5,121 KB
Sri Rama Mangalaashaasanam - P B Shrinivas.mp3 2,142 KB
==================================================

TSR – Sanskrit Stotras Vol 1
Stotra Manjari Vol 1
Format: MP3 CD
Number of Discs: 1
Label: GITAA CASSETTES
Year of Original Release: 2007
Our Release Date: November 11, 2011
This contains following:
1. Venkatesa Suprabhatam
2. Vishnu Sahasranama Stotram
3. Apaduddharaka Rama Stotram
4. Gayatri Mantraha
5. Lalita Sahasranamam
6. Lalita Ashtotram
7. Lalita Trishati
8. Lingashtakam
9. Bilvashtakam
10. Shiva Panchakshara Stotram
11. Kalabhairavashtakam
12. Shiva Tandava Stotram
13. Vaidyanathashtakam
14. Nirvana Shatkam
15. Ganesha Stotram
16. Durga Apaduddharaka Stotram
17. Kanakadhara Stotram
18. Mahalakshmi Ashtakam
19. Vigneshwara Ashtotram
20. Subrahmanya Ashtotram
21. Shiva Ashtotram
22. Parvati Ashtotram
23. Lakshmi Ashtotram
24. Durga Ashtotram
25. Indrakshi Stotram
26. Shiva Kavacha Stotram
27. Raghavendra Stotram
28. Raghavendra Mangalashtakam
29. Madhurashtakam
30. Om Namo Venkateshayya
31. Shasta Gayatri
32. Loka Veeram
33. Raghupati Raghava Rajaram
34. Maruti Stotram
35. Rama Raksha Stotram
36. Anjaneya Ashtotram
37. Om Jaya Jagadeesha Hare
Download
http://www.mediafire.com/?acaaj2eye05zyzk 
=======================================================
VA – Sri Lakshmi Ashtakam , Ashtotram,Sahsranamam and Songs

Puttur Narasimha Nayak, Madhubalakrishna, Manjula Gururaj, BK Sumitra, -Lakshmi Ashtakam, Ashtoram, Sahasranam and Songs

Tracks
1. Sri Lakshmi Ashtakam
2. Sri Lakshmi Ashtotram
3. Mahalakshmi Sahasranama
4. Sri Lakshmi Baramma
5. Shardiya Kuraviya poojsire
6. Ratna Kanchuka
7. Ashtalkshmiyara Divyarachane
8. Accha Mallige Mudisi
9. Bhagyada Devi Baramma
10. Bhagyada Lakshmi Baramma
Download

http://www.mediafire.com/?g2mahsbf6ssg0 

6 comments:

Raghu said...

Dear Friends,

Anukokunda mee blog loki enter ayyanu.Chaala bagumdi.Devotional POSTS gurimichi amta chepiina takkuve

dhanyavadhamulato

V.Raghavendra Rao

Anonymous said...

p b srinivas garu padina srimad hanumadastakam lyrics post cheyagalara?

Anonymous said...

Sri Raghu raja padabja niketana pankajalochana mangla rashe
Chanda maha bhuja danda surathibhi khandana panditha pahi dayalo
Pathathinam jasamudhtharamam mahathaamhisathamabhimanamudharam
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi thapa mahalanaladatha thanuruha marmathanorathibeeham
Puthra dhanswajanathma gruhathishu sakthamathee rathikhilmishamurthee
Hena chithabhyama lena purakrutha punya supunchala vena vibhoovayu
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi koopamanalpamaghani nidagha nindanamajshramashehsam
Prapya sudukha sahshra bhujanga vishykha samakhula sarvathanoormyee
Khora mahathrupana pada meva gadasya hare pathi thasya bhava bhau
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi sindhu vishaala karaala mahabala kaala chashagra sanartham
Yagra samgradhiyanthru panamcha mahamadanakra suchakra hirdaasum
Kaala maha rasanorminipeeditha mudhara deenamananyaka thinma
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi khora maha gahalechara thoma niranjitha punya sumurthe
Manmatha bheegara khora mahoogra mrugapravarathitha gathra susandhye
Mathsara thapa visheshanipeeditha bahyamatheschaka damchithameeyam
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi vrukshamanegha shathagha nidanamanatha vikarma sushagham
Dukhabhalam karanadi palashamananga supushpama chinthyasumoolam
Ramyadhiruhya hareepathitham sharanagathameva vimoochayamoodam
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Samsrithi pannaga vakthra bhayangara damshtra maha visha daghtha shareeram
Prana vinirgama bheethi samakula nandamanadhamatheeva vishannam
Moha mahakuhareepathitham dayayotharamamajitheenthiriya kaamam
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Inthriya namaka chaura ganairhritha thathva viveeka mahadhanaraashim
Samsrithi jalalipathithameva mahabali vischa vigandhitha kayam
Vathpada pathmamanuthamamashritha mashukapeeshwara parikripaloo
Swambhajatho mama dehithadhyakhana he hanumaswapadambhuja dasyam

Brahmamarugana rudhramaheendra kireeda sukoodila sathpadapeedam
Dasharadinthyathikshithi mandala yeshanidaya sadaiva hridathyee
Thasya hanumatheyava shivakaram ashtakameeda danishta haramvayyu
Yassa thatham hi padeth sanaroolapatheekshutha ramapadabhya nivasam

Ithi sri madusoodanamshrama shishychutha virachitham
srimadhanumathashtakam sampoornam

ITTUMADU RAYARU said...

sir
dayachesi naaku sri laxmi ashtottaram ante " vande padmakaram " anee start avuthundi ,, adi please ee blog lo veyagalara ,, iam not getting anywhere please

eagarly awaiting for reply

Hare srinivasa

giridhar desai

ITTUMADU RAYARU said...

yes , i have heard of " vande padmakaram prasannavadanam soubhagyadaam bhagyadaam , bhakthabhyam abhayapradaam maniganairnaanaavidai bhooshitaam bhaktabhishta phalapradaam hariharabrhmadhi sevithaam paarshve pankaja shanka padma nidhi bhiryuktam sadaa shakthi bhihi sadaa shakthibihi
sarasia nayane saroja hasthe davalataraam shuka ghanda maalya shobhey bhagavathi hari vallabe manogne thribhuvana bhooshikari praseeda mahyam ,,,,,,,

is it the same sung by Dr P B srinivas please ,
if yes i send lyrics yu give me mp3 record please

y.sudarshan reddy said...

These are tracks as part of Maa Stuti, sung by Smt Aruna Sairam, composed by Late Shri L Vaidhyanathan

1) Aruna Sairam - Baagyada Lakshmi Baaramma
http://www.mediafire.com/?dmvk1sxt4ty

2) Aruna Sairam - Durga Chalisa
http://www.mediafire.com/?evh00d1gzz4

3) Aruna Sairam - Sri Devi Kadgamaala Stotram
http://www.mediafire.com/?4ldtuu03ihj

4) Aruna Sairam - Mahalakshmi Ashtotram
http://www.mediafire.com/?8owxjlxtytk

5) Aruna Sairam - Mahishasuramardhini Stotram
http://www.mediafire.com/?2uhtdmymrdc

6) Aruna Sairam - Sarva Mangala Maangalaye (single chant)
http://www.mediafire.com/?94z4gbd2zd0

Hope you all like this

Dedication
1) Lord Shri Kapaleeswara and Goddess Devi Karpagambal
2) My parents who are my world, everything to me, my pillars of support
3) My dear friends - Rajani, Sumantha, Pani, Lavanya, Prathima, Pandithna, Rajesh anna, Anu bhabhi - I am a lot indebted to everybody
4) My new found Geetham friends, Raghu anna, Sri akka, Sudha Sivakumar ji, Sistla gaaru & others whom I to know more

Sarve Jana Sukhino bhavantu!

Humbly at the Lotus Feet of Udupi Lord Shri Krishna
Krishna