Saturday, August 27, 2016

స్వచ్ఛంద సేవ(Voluntary Service) కు ఆహ్వానం

పరమాత్మ స్వరూపమునకు నమస్కారం,

సనాతన ధర్మం గురించి అవగాహన కలగాలంటే మన ధర్మ సంబంద గ్రంధాలు చదవాలి, అందుకు గ్రంధాలు సులభంగా
అందుబాటులో ఉండాలి.

ధర్మ ప్రచారం లో బాగంగా  మన మిత్రులు  అయిన ముడియా రంగనాథ్ ఒక చక్కని ఆలోచన అందించారు.అది మీతో 
పంచుకోవాలనుకొంటున్నాము.వీరు  ఉడతాభక్తిగా  Pen Drive సేవను  మరింత  ధర్మ ప్రచారం చేయడానికి  ఒక ఫోటో, 
వీడియో  తయారుచేసి అందులో  అతనిని సంప్రదించే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి  Mail,Facebook,Whatsapp,Group,Blog 
ద్వారా ప్రచారం చేసి వారికి తెలిసిన మిత్రులకి,వారి ఊరిలో మరో పది మందికి మన సనాతన ధర్మ జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు. 
ఈ ఆలోచన బాగుంది అనిపించి మీతో కూడా పంచుకొంటే మరో పదిమంది ఈ ఆలోచనను ప్రేరణగా తీసుకొని ఏదో 
ఉడతా భక్తి గా సేవ చేస్తూ తరించే అవకాశం కలదు అనిపించింది. చక్కని ఆలోచనను మనతో పంచుకొన్నందుకు వారికి
మన బృందం తరపున కృతజ్ఞతలు.

స్వచ్ఛంద సేవ(Voluntary Service):
మీరే ఒక Pen Drive ని కొనుక్కోని గ్రంధాలను అందులో  కాపీ చేసి Mail,Facebook,Whatsapp,Group,Blog,Flexi 
ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ మరో పదిమందికి  మీ ఊరిలో, మీకు తెలిసినవారికి కాపీ చేయగలరు.అనగా మీ పేరు, అడ్రస్ 
అందులో వ్రాసినట్లయితే మిమ్ములను సంప్రదించగలరు. 

ఎవరైనా స్వచ్ఛంద సేవ ప్రారంభించి చేస్తున్నట్లయితే మాకు తెలియచేయండి.మాకు మీ ఊరి నుంచి వచ్చే 
రిక్వెస్ట్(అబ్యర్ధన)లను మీకు తెలియచేయగలం.


చివరగా ఒక మాట, మీరు చేసే సేవ వల్ల ఒక వ్యక్తి  జీవితంలో మార్పు వచ్చి, మీరు కనపడినప్పుడు/మీకు ఫోన్ చేసి ఆనందంతో 
కృతజ్ఞతలు చెపుతుంటే మీ కళ్లలో ఆనంద భాష్పాలను ఆపుకోకుండా ఉండగలరా....అటువంటి అనుభూతి పొందాలనుకోనేవారికి 
ఈ అవకాశం...


సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
ఉచిత తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు       :   www.sairealattitudemanagement.org
ఉచిత తెలుగు భక్తి వీడియోలు      :   www.telugubhakthivideos.org
నూతన సమాచారం                   :    https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgtఆండ్రాయిడ్ ఆప్                      :   https://play.google.com/store/apps/details?id=free.telugu.bhakti.books
3500 e-Books పెన్ డ్రైవ్         :   www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
సంప్రదించుటకు                         :   sairealattitudemgt@gmail.com
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు* 

Monday, August 22, 2016

AUG N SEPT VEDANTA BHERI 2016

హరిఃఓమ్,
శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు
ENGLISH AND TELUGU 
GITA MAKARANDAM GROUPS  WHATSAPP NUM IS-8106851901 .
INTERESTED DEVOTEES MAY SEND ADD REQUEST TO 8106851901.

Om,

Om Namo Narayanaya,

In The Service Of The Almighty,

Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),

Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,

Srikalahasthi,

Chittoor-Dt,-AP-INDIA

Phone: 08106851901 /08019410034

   Website:  http://www.srisukabrahmashramm.org

నూతన బ్లాగ్: http://sukabramhasramam.blogspot.in 

       e-mail:   vijayananda111@gmail.com / sukabramhasramam@gmail.com

       Blog:   http://sukabramhasramam.blogspot.in   

   Website:  http://www.srisukabrahmashram.in

Facebook:  https://www.facebook.com/SukaBrahmasramam

   Twitter:    https://twitter.com/vijayananda1111

     Twitter:  https://twitter.com/srisukabrahma

   Youtube:  https://www.youtube.com/user/omnamonarayanaya111 


Thursday, August 18, 2016

ఒక పోస్ట్, ఒక మెయిల్ మరొకరి జీవితాన్ని మార్చవచ్చు!

పరమాత్మ స్వరూపమునకు నమస్కారం,

"ఇంటింటా ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలయం"   ధర్మ ప్రచారం లో బాగంగా  మన సనాతన గ్రంధాలను  అందరికి  ఉచితంగా చదివే  అవకాశం
 కల్పించే  కార్యక్రమంలో భాగంగా  మీ  సహాయం కోరడమైనది. అనగా  మన   ఆండ్రాయిడ్   మొబైల్ ఆప్   గురించి   మరింతమందికి 
తెలియచేసే కర్తవ్యం అందరిపై ఉన్నది.

మీరు చేయవలసిన చిన్న సహాయం ఏమనగా మెయిల్ లో ఇచ్చిన ఫోటో ని మీ Facebook, Whatsapp, Group, Blog ద్వారా గాని ఇతరులకి 
తెలియచేయుట లేక  ఈ మెయిల్ ని మీలాంటి ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస కలిగిన వారికి పంపించుట. 

మీరు చేసే ఈ చిన్ని సహాయం మీలాగా ఆర్తితో మన సనాతన ధర్మ గ్రంధాలను చదవాలనే కోరిక ఉన్న వారికి, ఆ గ్రంధాలు ఎక్కడ 
ఉచితంగా అందిస్తారో తెలియక నిరీక్షించే వారికి  మీరు దారి చూపినవారు అవుతారు. 

ఏమో మీరు చేసే ఈ చిన్ని సహాయం మరొకరి జీవితాన్ని మార్చవచ్చు!!

ఆప్ పేరు:  3500 Free Telugu Bhakti Books  లేక   3500 ఉచిత తెలుగు భక్తి  పుస్తకాలు
సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
ఉచిత తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు       :   www.sairealattitudemanagement.org
ఉచిత తెలుగు భక్తి వీడియోలు       :   www.telugubhakthivideos.org
నూతన సమాచారం                   :    https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgtఆండ్రాయిడ్ ఆప్                     :   https://play.google.com/store/apps/details?id=free.telugu.bhakti.books
3500 e-Books పెన్ డ్రైవ్          :   www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
సంప్రదించుటకు                       :   sairealattitudemgt@gmail.com
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు* 

Sunday, August 14, 2016

                 ఓం
జీవుడు ఈ క్రింది వాటిచేత బంధింపబడియున్నాడు-

     దేశము, కాలము, క్రియ;
          శోకమోహములు;
         సుఖ దుఃఖములు;
             ఆకలిదప్పులు;
          జననమరణములు -
అను వాటిచేత బంధింపబడియున్నాడు.
   భక్తి , జ్ఞాన, వైరాగ్య , విచారణల ద్వారా వాటినుండి విముక్తిని బడసి పరమానందమును , ఆత్మస్వాతంత్ర్యమును సాధించి కృతార్థుడు కావలసియున్నది.
                  ఓం
                  Om
  Every being is bound by-
Space, time and causation;
     Sorrow and delusion;
       Pain and pleasure;
       Hunger and thrist; and
        Birth and death.
 
  By Devotion,
       Self-knowlegde,
       Dispassion, and
       Descrimination - Jiva has to attain
       Supreme bliss and
       Absolute freedom.
                 Om

ధర్మ ప్రచారంలో మీ వంతు ఉడతాభక్తి సహాయం కోరడమైనది

పరమాత్మ స్వరూపమునకు నమస్కారం,

"ఇంటింటా ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలయం"   ధర్మ ప్రచారం లో బాగంగా  మన సనాతన గ్రంధాలను  అందరికి  ఉచితంగా చదివే  అవకాశం
 కల్పించే  కార్యక్రమంలో భాగంగా  మీ  సహాయం కోరడమైనది. అనగా  మన   ఆండ్రాయిడ్   మొబైల్ ఆప్   గురించి   మరింతమందికి
తెలియచేసే కర్తవ్యం అందరిపై ఉన్నది.  మీరు  ఇప్పటికే  ఆప్ ఉపయోగించుతూ  ఉండి ఉంటారు.  ఈ ఆప్ వలన  ఎంతో  సౌలబ్యం,
ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనతో మన సనాతన గ్రంధాలయం వెంట తీసుకువెళ్ళే సదుపాయం గలదు. అటువంటి ఈ గ్రంధాలయం,జ్ఞాన నిధి
గురించి  మీలాంటి  సాధకులకు, జిజ్ఞాసువులకు  తెలియచేయడంవలన  వారి  జీవితంలో  మార్పు  వస్తే  మీ  జన్మ తరించును.  మీకు
తెలిసేవుంటది విద్యాదానం శ్రేష్ఠ మైనది.  

మీరు చేయవలసిన చిన్న సహాయం ఏమనగా  ఈ  మెయిల్ లో జతచేసిన  ఫోటోని  ఒక  ప్లెక్షి/Flex ని ప్రింట్  తయారుచేసి, మీ ఊరు,
పట్టణం,నగరం,గ్రామం లో గల ఏదైనా ఒక దేవాలయం,లైబ్రరీ  లోపల లేక బయట గాని కట్టించగలరు. ఇందుకు  ఆ  దేవాలయ, లైబ్రరీ 
కార్యనిర్వాహక అధికారికి ఈ సేవ, ఆప్ గురించి తెలియచేసి, అనుమతి పొంది, అందరికి కనపడేలా కట్టించగలరు. తద్వారా మీలాంటి
జిజ్ఞాసువులు దేవాలయానికి,లైబ్రరీకి  వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్లెక్షి చూసి ఆప్ వినియోగించుకోగలరు. ఈ సేవ ద్వారా మరికొందరికి మన సనాతన
ధర్మం గురించి తెలుసుకొనే గ్రంధాలను అందించినవారు అవుతారు. ఇక్కడ మీరు చేసేది ఉడతా భక్తి కావచ్చు, కాని మీరు చేసిన సేవ
వలన కట్టబడిన ప్లెక్షి వలన కనీసం ఓ పది మంది ఆప్ ఉపయోగించటం వలన  కలిగే పుణ్యఫలం, జ్ఞానదానం వలన మీ జన్మ, మీ తరం
తరించును. మేము ఇప్పటివరకు కొన్ని చోట్ల మా సామర్ధ్యమేరకు కట్టించాము, ఇంకా జరుగుతుంది. కాని అన్ని ఊర్లలో ఈ కార్యక్రమం
చేయటం మా శక్తికి మించిన పని. కావున మీరందరూ సాయి రామ్ సేవక బృంద సబ్యులుగా మన కార్య నిమిత్తం సహాయం కోరడమైనది.


ప్లెక్షి ప్రింట్ సైజు  వివరాలు:  8 అడుగులు వెడల్పు,  3 అడుగులు ఎత్తు
ఖర్చు: 200 నుంచి 250/- అవుతుంది.

సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
ఉచిత తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు        :   www.sairealattitudemanagement.org
ఉచిత తెలుగు భక్తి వీడియోలు        :   www.telugubhakthivideos.org
నూతన సమాచారం                    :    https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgtఆండ్రాయిడ్ ఆప్                      :   https://play.google.com/store/apps/details?id=free.telugu.bhakti.books
3500 e-Books పెన్ డ్రైవ్           :   www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
సంప్రదించుటకు                        :   sairealattitudemgt@gmail.com
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు* 

Sunday, August 7, 2016

ధర్మ ప్రచారానికి మీ సహాయం కోరడమైనది

సాయి రామ్ సేవలను ఆదరిస్తున్న మీకు సేవక  బృందం  తరపున కృతజ్ఞతలు. 

జ్ఞాన యజ్ఞం లో బాగంగా  వెబ్సైటు  ద్వారా ఆన్లైన్  లో చదివేవారికి  మన సనాతన గ్రంధాలను  ఉచితంగా చదివే  అవకాశం కల్పించాము. 
అలాగే  ఇంటర్నెట్ లేనివారికి  pen drive ద్వారా గ్రంధాలను అందించే సదుపాయం కల్పించాము.
ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు  smart phone వాడుతున్నారు, వారికోసం  ఆండ్రాయిడ్ ఆప్ తయారుచేసి అందించటం జరిగింది.  

Online :            www.sairealattitudemanagement.org
Pen Drive:       www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
App:                 www.sairealattitudemanagement.org/app

సాయి రామ్ సేవక బృందం  తాము ఉద్యోగ బాద్యతలు నిర్వర్తిస్తూ  మరో ప్రక్క  ఈ సేవకు కావలసిన ఆర్ధిక వనరులు సమకూర్చుకొంటున్నారు..
మాకుఉన్న  వనరుల దృష్ట్యా  ఉచిత  భక్తి పుస్తకాల  ప్రచార యజ్ఞ  కార్యక్రమాన్ని Mail, Facebook, Blog, Twitter   ద్వారా  ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాము. 
అయినా చాలా మంది  జిజ్ఞాసువులకు, సాధకులకు  ఈ కార్యక్రమం తెలియదు. కావున  మరింత ప్రచారం జరగడానికి మీ సహాయం కోరడమైనది.  

మొబైల్ ఆప్ గురించి మరింత ప్రచారం చేయడానికి ఆర్ధికపరమైన నిధులు సేకరణ జరుగుతున్నది. మీరు సాయి రామ్  చేసే సేవలు సంతృప్తి పొందినట్లయితే 
మీ వంతుగా  విరాళాలు అందించి ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం మరింతమందికి చేరే విధముగా సహకరించగలరు.

అలాగే మీరు కూడా  మీ Facebook, Mail, whatsapp , Blog నందు ఈ  సేవలను (By Online, PenDrive, App) తెలియచేయగలరు.
మీకు తెలిసిన వారు  NewsPaper, Magazine, TV Channel పనిచేస్తుంటే,  వారికి  ఈ సేవ గురించి తెలియచేయగలరు.
అలాగే మాకు సమాచారం అందిస్తే  అందులో publish చేయడానికి ఈ విరాళాలు వినియోగించగలం.

జ్ఞాన యజ్ఞం గురించి  మరింత ప్రచారం చేసే ప్రణాళిక లో భాగంగా ఈ విరాళాల ద్వారా వచ్చే ధనాన్ని ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రికలలో,
ఆధ్యాత్మిక TV channel లో వినియోగించుటకు సంకల్పించాము. విరాళాలు తప్పనిసరి కాదు, అలాగే బలవంతం కాదు.
మీరు సంతృప్తి పొంది 100/- ఇచ్చినా  మరొకరి ఈ సేవను  తెలియచేసేందుకు వినియోగిస్తాము.

ఇందుకోసం మేము crowdfunding ద్వారా ఆన్లైన్ లో సేకరిస్తున్నాము. కావున అందరూ తెలుసుకోగలరు.

అలాగే మీకు ఎవరైనా ధర్మ ప్రచారం చేస్తున్నట్లయితే  వారి వివరాలు మాకు తెలియచేయగలరు, కలిసి పనిచేస్తే మరికొందరికి ఈ సేవను అందించవచ్చు.

సహాయం చేయాలనుకొంటే ఈ క్రింది లింక్ లో వివరాలు చూసి, స్పందించగలరు.
https://www.ketto.org/fundraiser/SaiRealAttitudeManagement


ఈ కార్యక్రమ నిధుల సేకరణ  Sep 25th 2016 వరకు స్వీకరించబడును,  ఆ తర్వాత స్వీకరించబడవు.
అప్పటిదాకా సేకరణ జరిగిన ధనాన్ని వినియోగించటం జరుగును. 

ఒకవేళ ధనం అందివ్వలేకపోతే, సహాయం చేయటం కుదరకపోతే మీకు తెలిసిన వారికి Mail, Facebook, Whatsapp, Blog ద్వారా  సాయి రామ్
సేవల గురించి, ఈ  ధర్మ ప్రచారం  గురించి ఇతరులకు మాట సహాయం చేసినా చాలు.

పారదర్శకత: ఈ విరాళం ద్వారా  సేకరించిన  వివరాలు సాయి రామ్ వెబ్సైటు ద్వారా ఎలా ఖర్చుచేయబడినదో  ఈ లింక్ లో  వివరించబడును. 
                    వివరాలు సేకరణ అనంతరం వివరించబడును.
             http://www.sairealattitudemanagement.org/donation

ఈ కార్యక్రమం పై ఏవిధమైన సమాచారం, సలహాలు తెలియచేయాలకుకొంటే  మెయిల్ ద్వారా గాని, ఫోన్ ద్వారా గాని సంప్రదించగలరు. 


సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
ఉచిత తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు       :   www.sairealattitudemanagement.org
ఉచిత తెలుగు భక్తి వీడియోలు      :   www.telugubhakthivideos.org
నూతన సమాచారం                   :    https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgtఆండ్రాయిడ్ ఆప్                      :   https://play.google.com/store/apps/details?id=free.telugu.bhakti.books
3500 e-Books పెన్ డ్రైవ్         :   www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
సంప్రదించుటకు                         :   sairealattitudemgt@gmail.com
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*