Tuesday, July 8, 2014

Antaratma Sandarshanam

Album : Antaratma Sandarshanam
Artist : R Viswanath


Track List :

01 INDARIPAI
02 KALA
03 NENAITE
04 YEDUREDI
05 ITANI
06 ANNITIKI
07 PUTTINA
08 IHAME PARAMU
09 YETI BRATUKU
10 MANGALAMU

download link:
https://www.mediafire.com/folder/c3fhuoxv5uvud/Antaratma_Sandarshanam

No comments: