VA- Blessings From My God – Krishna

ARTIST: - Rekha Bharadwaj , Bela Shinde , Vijay Prakash , Raghunandan Panshikar
TRACKLIST 

Track Name Artist 
1. Inner Voice Signature Shloka Jasraj 
2. Aum Poorna Madam (Shanti Mantra From The Eshopanishad) Vijay Prakash 
3. Krishna Shloka (Mookam Karoti Vachalam) Raghunandan Panshikar 
4. Mantra (Aum Namo Bhagawate Vasudevay) Rekha Bharadwaj 
5. Krishna Manas Pooja Raghunandan Panshikar 
6. Madhur Ashtakam Stotra (Adharam Madhuram) Bela Shinde

download thanking the original contributor