VA- Blessings From My God – Hanuman

Click image for larger version

Name:	hanuman.jpg
Views:	3
Size:	18.6 KB
ID:	2103

Shankar Mahadevan , Sanjeev Abhyankar , Vijayprakash , Raghunandan Panshikar

TRACKLIST 


Track Name Artist 
1. Inner Voice Signature Shloka Jasraj 
2. Aum Sahanavavatu.....(Shaanti Mantra From The Katha Upanishad) Vijayprakash 
3. Hanuman Shloka (Manojavam Marut Tulyavegam) Sanjeev Abhyankar 
4. Hanuman Mantra (Aum Shri Hanumate Namaha) Shankar Mahadevan 
5. Sankat Mochan Hanuman Ashtak (Baal Samay Ravi Bhaksha Liyo) Raghunandan Panshikar 
6. Hanuman Aarti (Aarti Kije Hanuman Lala Ki.....) Shankar Mahadevan 
7. Manojavam Brahmins 
8. Aarti (Om Jai Jagdish Hare) Shankar Mahadevan/Sanjeev Abhyankar/Vijayprakash/Raghunandan Panshikar/Chorus 
9. Dyuhu Shaantirantarikshyam...(Shaant i Mantra From The Shukla Yajurveda) Vijayprakash

download thanking the original contributor