Blessings From My God – Shiva


BRAND/LABEL Saregama 
GENRE Devotional & Spiritual
RELEASE YEAR 2011
ARTIST: - Shankar Mahadevan , Vijayprakash , Gayathri Ashokan , Raghunandan Panshikar


Track Name & Its Artist
1. Inner Voice Signature Shloka Jasraj
2. Aum Bhadram Karnebhi.. (Shanti Mantra From The Mandukya Upanishad) Shankar Mahadevan/Raghunandan Panshikar/Vijayprakash/Gayathri Ashokan/Chorus
3. Shiva Shloka - Karpoor Gauram... Raghunandan Panshikar
4. Shiva Mantra - Aum Namah Shivaay Shankar Mahadevan
5. Shiv Ashtakam Stotra - Prabhum Praannaatham Shankar Mahadevan/Raghunandan Panshikar/Vijayprakash/Gayathri Ashokan
6. Shiv Panchakshra Stotra Brahmins
7. Shiva Aarti - Sheesh Gang Ardhaang Parvati... Shankar Mahadevan
8. Aarti - Om Jai Jagadeesh Hare.... Shankar Mahadevan/Raghunandan Panshikar/Vijayprakash/Gayathri Ashokan/Chorus
9. Dyuhu Shaantirantarikshyam (Shanti Mantra From The Shukla Yajurveda) Vijayprakash

download