Tuesday, August 27, 2013

EE TARAM AMMA_STORY_T-NEWS

EE TARAM AMMA_STORY_T-NEWS
ఈ తరం అమ్మ కథను మనమంతా చుద్దాము..భర్త నిరాకరించినా.తమ కన్న పిల్లల కోసం త్యాగం తొ  తన పిల్లలతో పాటు సేవా కేంద్రం లోని పిల్లలను కు కూడా యెలా సేవ చేసిందో ఈ కథ చూడండి....

You can watch this video thru my google drive file link: https://docs.google.com/file/d/0B9h-UWVdzx7BalBkaFdBdmhUS0k/edit?usp=sharing

No comments: