Tuesday, August 10, 2010

S.P. Balasubrahmanyam - Chants for Children


S.P. Balasubrahmanyam - Chants for Children

Image

1. Ganesha Shloka (Shuklambara Dharam Vishnum)
2. Prabhata / Morning Shloka (Karaagre Vasate Lakshmi)
3. Ganesha Shloka (Gajananam Bhuta)
4. Ganesha Shloka (Mooshika Vaahana)
5. Shiva Shlokas (Naagendra Haaraaya, Shivam Shivakaram)
6. Surya Shloka (Om Mitraaya Namah)
7. Krishna Shlokas (Vasudeva Sutam, Krishnaaya Vaasudevaaya, Krishna Nanda Mukunda)
8. Rama Shlokas (Raamaya Raama, Shri Raama Raama Ramethi, Aarthaanaam, Aaphadhaamapa)
9. Hanuman Shlokas (Buddhir Balam, Manojavam Maruti)
10. Vishnu Shloka (Shaanta Kaaram)
11. Subramanya Shloka (Shadaananam Chandana)
12. Lakshmi Shloka (Sarva-mangala-maangalye)
13. Saraswati Shloka (Ya Kundendu Tushaar)
14. Saraswati Shloka (Saraswati Namastubhyam)
15. Devi Shlokas (Ya Devi Sarva Bhooteshu)
16. Annapoorna Shloka (Annapoorne Sadaa Poorne)
17. Raaghavendra Shloka (Puujyaaya Raaghavendraaya)
18. Guru Shloka (Gurur Brahma)
19. Guru Shloka (Tvameva Mata)
20. Ayyapaa Shloka (Bhoota-natha Sadaananda)
21. Deepa / Evening Shlokas (Shubham Karoti Kalyanam, Deepajyothir Parabrahma)
22. Shaanti Mantra (Om Sahaana Vavatu)
23. Gayatri Mantra (Aum Bhoor Bhuwah Swaha)
24. Namochharan (Asato Ma Sadgamaya)No comments: